Ξεκινάει το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις» – Επιδότηση έως 15 εκατ. ευρώ σε 3.000 εταιρείες – Τα κριτήρια ένταξης και οι προθεσμίες

Ξεκινάει μετά από πολλές προαναγγελίες το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν εταιρείες για να εγκαταστήσουν συστήματα αυτοπαραγωγής με ή χωρίς τη συνοδεία μπαταρίας αποθήκευσης.

Η δράση στοχεύει κάθε ωφελούμενη επιχείρηση, μέσω της παραγωγής του φωτοβολταϊκού, να μειώσει τουλάχιστον κατά 35% την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει από το δίκτυο. Ως συνέπεια, οι εταιρείες που θα ενταχθούν θα μειώσουν τις εκπομπές τους κατά τουλάχιστον 30%.

Στο πλαίσιο εκκίνησης του προγράμματος, επί θύραις βρίσκεται η δημοσίευση του Οδηγού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν για την υποβολή αίτησης. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η Υπουργική Απόφαση που θα «ενεργοποιήσει» και επίσημα το πρόγραμμα, σηματοδοτώντας έτσι την εκκίνηση της υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ, κεφάλαια τα οποία εκτιμάται πως θα επιτρέψουν να λάβουν επιδότηση πάνω από 3.000 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί επιμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού, ώστε να ωφεληθούν εταιρείες όλων των μεγεθών.

Η ενδεικτική αυτή κατανομή προβλέπει πως 60 εκατ. θα δοθούν για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, 60 εκατ. για ΜμΕ και 40 εκατ. για την επιδότηση μεγάλων επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω κριτηρίων επιλογής.

Με ή χωρίς μπαταρία

Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτουν ο σχεδιασμός των σχετικών διαδικασιών, η υπαγωγή των δικαιούχων, καθώς και η διενέργεια συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων για τον έλεγχο τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. Φορέας υλοποίησης είναι το ΤΑΙΠΕΔ και πιο συγκεκριμένα η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Το Ταμείο μεταξύ άλλων θα αναλάβει την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. Επίσης, αρμοδιότητά του είναι να εξετάσει τις ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν, αλλά και να εισηγηθεί για την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης των έργων.

το πλαίσιο του προγράμματος θα επιδοτηθούν τόσο «απλά» φωτοβολταϊκά (τα οποία δηλαδή δεν συνοδεύονται από μπαταρία), όσο και ηλιακά συστήματα τα οποία θα συνδυάζονται με μονάδα αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση, τα συστήματα αυτά δεν θα συνδέονται στο δίκτυο ή στο σύστημα μεταφοράς (zero feed-in), κάτι που σημαίνει πως η παραγωγή τους θα χρησιμοποιείται απευθείας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων.

Τα ποσοστά επιδότησης

Επομένως οι «πράσινες» κιλοβατώρες θα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως (ταυτοχρονισμός) στην περίπτωση των «απλών» φωτοβολταϊκών. Για τα συστήματα τα οποία συνοδεύονται από μπαταρία, τότε η παραγωγή του φωτοβολταϊκού θα μπορεί εναλλακτικά να αποθηκευτεί, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε ρεύμα σε άλλα χρονικά διαστήματα εντός του 24ωρου.

Για να είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα επιλέξιμο, θα πρέπει η ισχύς του να ανέρχεται έως 2 MW. Οσον αφορά την μπαταρία, θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα μίας ώρας και η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα που θα χρηματοδοτείται ορίζεται σε 2 ώρες.

Το ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού θα ανέρχεται έως 20% και για την μπαταρία μέχρι 40%. Το πλαφόν χρηματοδότησης για το ηλιακό σύστημα έχει καθοριστεί στα 110.000 ευρώ ανά MW και για την μπαταρία 160.000 ευρώ ανά MW. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ ανά ωφελούμενο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης 

Για την επιλογή των ωφελούμενων, θα αξιοποιηθούν τρία κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας:

– Ο βαθμός στον οποίο οι ενεργειακές δαπάνες επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος της εταιρείας που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

– Το ύψος της χρηματοδότησης που αιτείται κάθε εταιρεία, συγκριτικά με το συνολικό ύψος της δαπάνης (με βάση τυπικά κόστη).

– Το ύψος της χρηματοδότησης που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, συγκριτικά με τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού (και της μονάδας αποθήκευσης).

Ενημέρωση