Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η χρονική ισχύς του ΠΕΑ είναι 10 χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε πρέπει να εκδοθεί νέο ΠΕΑ μετά το πέρας των εργασιών ανακαίνισης.

Screenshot 5

Πότε απαιτείται η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για:

 • Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου και ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Υφιστάμενα:
 • Για κάθε πώληση-αγορά-ενοικίαση ενιαίου κτιρίου από 0τμ
 • Για πώληση-αγορά-ενοικίαση τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα)
 • Για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
 • Για όλα τα κτίρια του δημόσιου τομέα
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης τα παρακάτω:
 • Μνημεία/Χώροι λατρείας
 • Βιομηχανία-Βιοτεχνία-Εργαστήρια 
 • Αποθήκες, κτίρια αγροτικής χρήσης
 • Προσωρινής χρήσης κτίρια 
 • Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

.

Διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή γίνεται κατόπιν πρόσκλησής του από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.

Κατά την ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης.

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων τα οποία συλλέχθησαν κατά την επιθεώρηση, διενεργείται από το Ενεργειακό Επιθεωρητή ο υπολογισμός της Ενεργειακής Απόδοσης και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.

 

 

energeiakes epitheoriseis