Μελέτη – κατασκευή ιδιωτικών έργων

nprogect slider

Για την έκδοση όλων των κατηγοριών των οικοδομικών αδειών αλλά και για οποιαδήποτε αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης και εκ νέου διαμορφώσεις που αναφέρονται σε κτίρια και κατασκευές απαιτούνται μελέτες. Ως τέτοιες μελέτες ορίζονται τα τοπογραφικά διαγράμματα, αρχιτεκτονικά, στατικά, ΚΕΝΑΚ (το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακή απόδοση, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, θέρμανσης, κλιματισμού κ.α.), ανυψωτικών συστημάτων, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Η επίβλεψη του έργου αφορά την παρακολούθηση για την πλήρη και πιστή εφαρμογή-υλοποίηση των μελετών που έχουν εγκριθεί και τη σωστή διαχείρηση των επιμέρους εργασιών στο εργοτάξιο. Η επίβλεψη θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Το Τεχνικό Γραφείο μας είναι σε θέση να στηρίξει κάθε απαιτούμενη μελέτη και την επίβλεψη αυτής με πλήρη υπευθυνότητα.