Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Προδημοσίευση Δράσης 1 :  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Προδημοσίευση Δράσης 2 : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ενημέρωση