Πιστοποιήσεις

3

Το γραφείο μας θέλοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, δραστηριοποιείται και στον κλάδο της πιστοποίησης όπου συγκεκριμένα προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας

το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση επενδύσεων και την μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρίας

Τα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001είναι ένα από τα πλέον πιο χρήσιμα εργαλεία για μια υγιής και σύγχρονη επιχείρηση, αφού καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγική διαδικασία προσφέροντας αξιοπιστία και καλή λειτουργία σ’ αυτή. Κάποια από τα θέματα γενικά που περιλαμβάνει είναι:

 • Η συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
 • Η διακρίβωση εξοπλισμού μετρήσεων.
 • Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
 • Η εκπαίδευση.
 • Τήρηση Εγγράφων – Αρχείων.
 • Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Η ανάλυση και η διαρκής βελτίωση.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό ενός συστήματος εξ’ αρχής στα μέτρα της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.
 • Σύνταξη των ελεγχόμενων εγγράφων και δημιουργία των απαραίτητων αρχείων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού και υποστήριξη στην εφαρμογή του συστήματος.
 • Υποστήριξη του συστήματος με παρουσία κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης..
 • Συνεχή επίβλεψη της διαχείρισης του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του.
 • Ανανέωση και επικαιροποίηση συστημάτων.