«Έρχεται» νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Με τροπολογία προσθήκη στο νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, που ψηφίζεται στη Βουλή, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσμοθετεί «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες», ώστε ακολούθως με την έκδοση υπουργικής απόφασης, που θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής, να αρχίσει η υλοποίηση του.

Το πρόγραμμα που δρομολογεί το ΥΠΕΝ αφορά σε οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν να εγκαταστήσουν «φωτοβολταϊκά στις στέγες» τους και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι τους, με παράλληλη σύνδεση με δίκτυο και να αποκομίζουν όφελος, τόσο ως αυτοπαραγωγοί, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες τους, όσο και ως πωλητές του περισσεύματος της ενέργειας τους

Οι αυτοπαραγωγοί ενέργειας μετά τον ενεργειακό συμψηφισμό, θα μπορούν να διοχετεύουν το περίσσευμα της ενέργειας τους στο δίκτυο, με συμβόλαιο 25ετίας και εγγυημένη τιμή, εξασφαλίζοντας πρόσθετο εισόδημα και μάλιστα αφορολόγητο, καθώς όπως προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ «δεν γεννώνται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού». Κυρίως όμως να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, απεξαρτημένοι από τα ράλι ακρίβειας τιμολογίων των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις

Με βάση την απόφαση που θα εκδώσει το ΥΠΕΝ, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα με ίδια κεφάλαια, τραπεζική χρηματοδότηση αλλά και σημαντικές επιδοτήσεις.

Η νομοθετική ρύθμιση ενεργοποίησης του νέου προγράμματος για τα «φωτοβολταϊκά στις στέγες», συνδυάζεται και με το «Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας», που δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΝ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το οποίο μεταξύ άλλων μέτρων και κινήτρων προβλέπει μεγάλες επιδοτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εγκατάσταση ΑΠΕ αυτοπαραγωγής ενέργειας σε 120.000 κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών, ύψους 1,8 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2030. Δείτε εδώ στο ecopress

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προγενέστερη απόφαση, που έχει εκδώσει το ΥΠΕΝ τον Μάρτιο του 2020, η σταθερή τιμή για τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς ενέργειας είναι 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα). Πράγμα που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς σημαίνει για ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 10 kWp, ετήσιο έσοδο ύψους 1.200 ευρώ και απόσβεση της όλης επένδυσης εγκατάστασης του συστήματος όταν γίνεται με ίδια κεφάλαια σε περίπου 5 έως 7 χρόνια ή και πολύ νωρίτερα, ανάλογα με τις επιδοτήσεις.

Αναμένονται νέα κίνητρα

Με αφετηρία τη νέα νομοθετική ρύθμιση, που εισάγει το ΥΠΕΝ στη Βουλή, αναμένονται με την πάροδο του χρόνου πρόσθετα φορολογικά μέτρα και κίνητρα για «φωτοβολταϊκά στις στέγες», καθώς παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία από μεμονωμένα νοικοκυριά και Ενεργειακές Κοινότητες στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ώριμο και πιεστικό πλέον το αίτημα παραγωγικών και περιβαλλοντικών φορέων, με αφορμή την ενεργειακή ακρίβεια, να αναπτυχθούν και στη χώρα μας

Ενημέρωση