Ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά

Τη δυνατότητα να υλοποιηθούν νέες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά σε περιοχές όπου το δίκτυο σήμερα θεωρείται κορεσμένο, με αποτέλεσμα να έχει παγώσει η ανάπτυξη νέων έργων, δίνει η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα με τη ρύθμιση του ΥΠΕΝ θα δοθεί περιθώριο ισχύος 100MW για νέα έργα έως 400KW στην Κρήτη, όπου σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ φτάνει τα 282,9MW.

Επιπλέον θα δοθεί περιθώριο 40MW για συστήματα net metering. Δηλαδή με τη ρύθμιση η συνολική ισχύς ΑΠΕ για την Κρήτη (περιλαμβανομένων και των συστημάτων αυτοπαραγωγής) θα αυξηθεί κατά περίπου 50%.

Αντίστοιχα με τη ρύθμιση του ΥΠΕΝ ανοίγει το παράθυρο για υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων με ισχύ έως 400KW στην Πελοπόννησο όπου αυξάνεται το περιθώριο ισχύος κατά 86MW.

Το ίδιο ισχύει και για δύο ακόμη περιοχές, την Εύβοια και τις Κυκλάδες όπου αυξάνεται το περιθώριο ισχύος κατά 40MW και 45MW αντίστοιχα, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν νέα έργα.

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για την υποδοχή αιτημάτων που προορίζονται να αξιοποιήσουν το νέο ηλεκτρικό χώρο που δημιουργείται στις παραπάνω κορεσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, τα έργα που θα αναπτυχθούν θα κατακυρώσουν ταρίφα χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμών, με βάση τον πίνακα τιμών αναφοράς για έργα ΑΠΕ εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Εκτός όμως από τα νέα έργα που θα αναπτυχθούν στις 4 περιοχές με κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο, το ΥΠΕΝ προωθεί ευνοϊκή ρύθμιση για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Πιο συγκεκριμένα η ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί το Σεπτέμβριο θα δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες να αναπτύξουν μικρά φωτοβολταϊκά έως 100KW με ευνοϊκή ταρίφα αποπληρωμής της παραγόμενης ενέργειας.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση απορριμμάτων θα περιλαμβάνεται μια ακόμη ρύθμιση που αφορά στη μεταφορά των παγίων του δικτύου μεταφοράς της Κρήτης από τον ΔΕΔΔΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, μετά και την έναρξη της λειτουργίας της νέας διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο.

Πηγή

Ενημέρωση