Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά κλπ)

energy transition solar panel 7

Φωτοβολταϊκά – Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον

Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Είδη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες:

 • Αυτόνομα συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμεύουν για την ηλεκτροδότηση μια εγκατάστασης χωρίς να χρησιμοποιείται το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

 • Διασυνδεδεμένα συστήματα ( Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα (ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή φωτοβολταϊκοί σταθμοί) είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με την ΔΕΗ -ΔΕΣΜΗΕ).Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα μπορεί να εγχέει ενέργεια στο δίκτυο. Διακρίνονται σε:

 1. Φωτοβολταϊκά πάρκα
 2. Φωτοβολταϊκά σε στέγες
 3. Net Metering

 

H κατασκευή ενός διασυνδεδεμένου συστήματος πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους του επενδυτή και μεγιστοποίηση της μέσης ετήσιας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία τόσο στις κατασκευές όσο και στις αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταϊκών σε στέγες και μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων).

Η N Project έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της με μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, και παρελκόμενα αυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Παράλληλα παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτές που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Εκπονούμε ενεργειακές μελέτες λειτουργίας του εκάστοτε φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και τεχνοοικονομικές μελέτες  σκοπιμότητας. Έχουμε τόσο την επιστημονική και τεχνική γνώση και κατάρτιση αλλά και την εμπειρία σε πραγματικά έργα που έχουμε κατασκευάσει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις εργασιών για φωτοβολταϊκά σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων.
 • Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχια
 • Μελέτες τεχνοοικονομικές – σκοπιμότητας.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με τράκερ ή σταθερές βάσεις στο έδαφος ή σε στέγες κτηρίων.
 • Κατασκευή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ρευματοδότηση χωρίς ΔΕΗ

 
Το γραφείο μας πέραν της κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων “με το κλειδί στο χέρι”,  εκπονεί και αντίστοιχες τεχνικές και τεχνικό-οικονομικές μελέτες. Ταυτόχρονα, με βάση την εμπειρία μας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την επιδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας.
Στις μελέτες-υπηρεσίες που προσφέρουμε συμπεριλαμβάνονται:

 • Υπολογισμός ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στην θέση της εγκατάστασης
 • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)
 • Προτάσεις βέλτιστης ένταξης των Φ/Β στο οικόπεδο ή εγκαταστάσεις σας.
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης Φ/Β συστήματος και προδιαγραφές υλικών.
 • Υπολογισμός της εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων και περιβαλλοντικά οφέλη
 • Οικονομική αξιολόγηση της Φ/Β εγκατάστασης ανά kWp σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 • Εξέταση τοπικών συνθηκών για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία φακέλων για αδειοδότηση του έργου.

 

NETMETERING

Τι είναι η αυτοπαραγωγή ή netmetering

Το netmetering με φωτοβολταίκά, σου δίνει την δυνατότητα να παράγεις το δικό σου ρεύμα, το οποίο καταναλώνεις στο σπίτι ή την επιχείρησή σου την ώρα που παράγεται και εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνεις στη ΔΕΗ για να το πάρεις πίσω το βράδυ.
Η ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ  συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση, μεταφέροντας τυχόν περίσσευμα ενέργειας στον λογαριασμό του επόμενου έτους. Κάθε τρία χρόνια γίνεται εκκαθάριση καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας. Επιλέγοντας ένα σύστημα που παράγει σε ένα έτος, όση ενέργεια (κιλοβατώρες-kWh) καταναλώνουμε ετήσια τότε μειώνουμε δραματικά το λογαριασμό ρεύματος.

Πως λειτουργεί – Μηδενισμός του κόστους ρεύματος

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του netmetering, συνδέονται με έναν αντιστροφέα τάσης (ινβέρτερ) διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών (on grid). Το ινβέρτερ συνδέεται με τον μετρητή 1, που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια των φωτοβολταϊκών.

Στην συνέχεια η ενέργεια καταναλώνεται απ’ευθείας από τον ιδιοκτήτη του Φ/Β. Εάν περισσεύει ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει καταναλώσεις εκείνη την χρονική στιγμή, τότε διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ μέσω του μετρητή 2 (ρολόι ΔΕΗ).
Ο μετρητής 2 είναι διπλής κατεύθυνσης και καταγράφει τόσο το εισερχόμενο προς το κτίριο ρεύμα (συνολική κατανάλωση ιδιοκτήτη), όσο και το εξερχόμενο προς το δίκτυο της ΔΕΗ.  Η διαφορά με τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά, που εγκαθίστανται  σε σπίτια και επιχειρήσεις ή σε χωράφια(πάρκα), είναι στον τρόπο συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας.

Screenshot 1

NetMetering – Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας και τρόπος λειτουργίας

Στο netmetering ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. O μετρητής της ΔΕΗ (μετρητής 2) μετράει την ενέργεια που καταναλώνει το ακίνητο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό και o μετρητής του ιδιοκτήτη (μετρητής 1) την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό.

Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου (εκκαθαριστικός λογαριασμός), το ποσό που θα πληρώσετε στην ΔΕΗ για το ρεύμα , θα είναι το κόστος των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά ανάμεσα στον μετρητή 2 και τον μετρητή 1.
Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Εάν η διαφορά είναι πλεονασματική, τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο κύκλος (κάθε τρία χρόνια) και να γίνει η εκκαθάριση.

Εάν  προκύψει, ότι η ενέργεια που δώσαμε στη ΔΕΗ, είναι λιγότερη από την ενέργεια που καταναλώσαμε, τότε θα πληρώσουμε την διαφορά.
Εάν όμως έχουμε δώσει περισσότερη ενέργεια στη ΔΕΗ, τότε αυτή μεταβιβάζεται στους λογαριασμούς της επόμενης χρονιάς και αυτό συνεχίζεται για χρονικό διάστημα 3 ετών. Μετά τα 3 χρόνια, ακόμα και εάν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή μηδενίζεται και δεν αποζημιώνεται

Είναι σημαντικό λοιπόν να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό, που να παράγει ετήσια όση ενέργεια καταναλώνουμε.

Screenshot 2

Μερικά από τα προτερήματα του netmetering είναι:

 • Μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού του νοικοκυριού ή της επιχείρησης, αφού πλέον δεν θα πληρώνει ρεύμα
 • Απεξάρτηση του παραγωγού από την κρατική επιδότηση
 • Μείωση απωλειών, αφού το ρεύμα καταναλώνεται εκεί όπου παράγεται
 • Μείωση των ενεργειακών αναγκών της χώρας.
 • Μείωση εκπομπών CO2.
 • Διαδικασία – Δικαιολογητικά NetMetering

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση τόσο μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων όσο και πιο μεγάλων έργων, φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές στέγες και σε γήπεδα.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή του αυτοπαραγωγού φωτοβολταϊκού συστήματος, που θα ικανοποιεί της δικές σας ενεργειακές ανάγκες και όλη την διαδικασία σύνδεσης με τον Προμηθευτή, από την συμπλήρωση του φακέλου έως και την τελική σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο.

Διαδικασία μέχρι την σύνδεση του φωτοβολταϊκού

 1. Ο μηχανικός καταθέτει στο τοπικό ΔΕΔΔΗΕ αίτηση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού. Η σύνδεση συνοδεύεται από περιγραφή της εγκατάστασης, μονογραμμικό σχέδιο, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών και του ινβέρτερ, περιγραφή των διατάξεων ασφαλείας, κάτοψη της εγκατάστασης καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ιδιοκτήτη.
 2. Στη συνέχεια ο ΔΕΔΔΗΕ θα συντάξει προσφορά σύνδεσης προς τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού
 3. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει τα έξοδα σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ και υπογράφει τη προσφορά σύνδεσης
 4. Εν συνεχεία η ΔΕΗ συντάσσει τη Σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σας καλεί να την υπογράψετε
 5. Μετά την υπογραφή και αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, ο υπεύθυνος μηχανικός καταθέτει στον ΔΕΔΔΗΕαίτηση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης.
 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ συνδέει το φωτοβολταϊκό και ενεργοποιείται αυτόματα η σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού, που έχει διάρκεια 25 χρόνια